Aktualności


HomeAktualności

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY I ROZWOJU W KIERUNKU WZMACNIANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ SREBRNEJ TURYSTYKI W WYMIARZE EUROPEJSKIM

12 maja 2017

 

Konkluzją I Międzynarodowej Konferencji SILVER TOURISM w Darłowie było podpisanie Deklaracji Współpracy i Rozwoju w Kierunku Wzmacniania Działań Na Rzecz Srebrnej Turystyki w Wymiarze Europejskim. 
To pierwsza tego typu podpisana deklaracja w Europie. Zawiera wnioski z konferencji, ale też wyznacza kierunki i intencje działań. 
Główni sygnatariusze deklaracji to:
W imieniu Europejskiej Federacji Osób Starszych EURAG
Dirk JARRÉ – Prezydent EURAG
Dana STEINOVA – Sekretarz Generalna EURAG
Miloš VAJS – Wiceprezydent EURAG
Jaap VAN DER SPEK – Wiceprezydent EURAG

W imieniu DARLOT - DARŁOWSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
Jarosław LICHACY – Prezes DARLOT
Jan SROKA – Wiceprezes DARLOT

W imieniu PRO AGE - PRACOWNIA GERONTO-TECHNOLOGII I EDUAKCJI GERONTOLOGICZNEJ
Grażyna BUSSE – Prezes PRO AGE
Maria Magdalena POULAIN – Wiceprezes PRO AGE
Do podpisania deklaracji zaproszeni zostali także wszyscy uczestnicy konferencji zgadzający się z treścią dokumentu, którym zależy na rozwoju tej ważnej dziedziny turystyki. Już dzisiaj deklaracja znajduje się w wszystkich krajach, których przedstawiciele uczestniczyli w wydarzeniu, a niebawem rozesłana zostanie do wszystkich instytucji, mogących mieć wpływ na rozwój Srebrnej Turystyki, a także jednostek naukowych i mediów.