Korzyści dla członków


HomeCzłonkostwoChcę należeć do organizacjiDołącz do nasKorzyści dla członków

Korzyści z przynależenia do Darlotu:

  • Współudział w targach oraz imprezach turystycznych organizowanych w kraju i za granicą

  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Darlot.

  • Uczestnictwo w debatach i konferencjach organizowanych przez Darlot.

  • Inicjowanie i czynny udział w akcjach promocyjnych.

  • Podejmowanie różnorodnych działań promocyjnych.

  • Promocja usług i produktów turystycznych ze współpracującymi z Darlot mediami.

  • Integracja z samorządami oraz branżą turystyczną regionu.

  • Dostęp do profesjonalnych i sprawdzonych wiadomości związanych z turystyką.

  • Promocja obiektu w internetowym serwisie Darlot (www.darlot.pl)