Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ostrowcu


HomeDla TurystyMusisz tam byćKOŚCIOŁYKościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ostrowcu

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ostrowcu

W XV stuelciu, dzięki rodowi von Ramel, we wsi zbudowano kościół. Przebudowany częściowo został w 1664 roku, a następnie na początku XVIII wieku, kiedy to otrzymał barokowy wystrój istniejący do dziś. Jest to jednonawowy kościół murowany z cegły i kamienia. Od strony zachodniej znajduje się dobudowana w 1702 roku wieżą. Zabytkowy wystrój kościoła stanowią: barokowy ołtarz z tryptykiem, który przedstawia w środkowej części Ukrzyżowanie. Ponadto w świątyni znajdują się: barokowa ambona i chrzcielnica oraz epitafia Joachima (z 1678 roky) i Adama (z 1731 roku) Podewilsów. Po II Wojnie Światowej świątynie przejęli katolicy i poświęclili w 1947 roku.

Obok kościoła znajduje się dawny cmentarz założony w XV wieku, na którym znajdują się groby rodziny Stenzel z lat 30-tych XX wieku.


 

Tekst: „Słownik historyczny wsi powiatu sławieńskiego” Jan Sroka, Sławno 2014

Zdjęcia: Gmina Malechowo, Cztery Pory Roku - Fotografia