Kto może przystąpić


HomeCzłonkostwoChcę należeć do organizacjiDołącz do nasKto może przystąpić

Członkiem zwyczajnym mogą być:

  • osoby fizyczne zainteresowane rozwojem szeroko rozumianej turystyki w regionie,

  • osoby prawne, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, organizacje zrzeszające przedsiębiorców branży turystycznej, w tym samorządu gospodarczego, organizacje pozarządowe działające w tej dziedzinie,

  • przedsiębiorcy sektora turystycznego i około turystycznego oraz przedsiębiorcy i instytucje nie będący związani z turystyką, którym zależy na dobru turystyki w regionie i akceptują Statut Organizacji,

  • cudzoziemcy nie mający stałego zamieszkania w Polsce.


Członkiem wspierającym może być:

  • osoba fizyczna lub prawna, popierająca działalność Organizacji, udzielająca jej pomocy oraz akceptująca jej Statut.


Członkiem honorowym może zostać:

  • osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla Organizacji,

  • członkostwo honorowe nadawane jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania Organizacji.