Składki członkowskie


HomeCzłonkostwoNależę do organizacjiSkładki członkowskie

UCHWAŁA nr 5/2016

Walnego Zebrania stowarzyszenia

Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu

Wieprzy i Grabowej” z dnia 5 lutego 2016 r.

W sprawie ustalenia wysokości wpisowego i składek członkowskich.

 

Na podstawie § 26 ust. 7 Statutu stowarzyszenia „Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej” uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 1. Opłata wpisowa wynosi (jednorazowo): 150 zł.

 2. Opłaty wpisowej dokonuje się łącznie ze złożeniem deklaracji członkowskiej,

 3. Opłata wpisowa bez względu na decyzję zarządu o przyjęciu do Organizacji nie podlega zwrotowi.

 

§ 2

Składki członkowskie roczne wynoszą:

 

 1. Jednostki Samorządu Terytorialnego:

 • Powiat Sławieński – nie mniej niż 35 000 zł.

 • Miasto Darłowo – 95 000 zł.

 • JST położone nad morzem z wyłączeniem miasta Darłowo– 20 000 zł.

 • JST pozostałe – 10 000 zł.

 

 1. Organizacje pozarządowe branży turystycznej– 200 zł.

 2. Organizacje pozarządowe inne– 100 zł.

 3. Podmioty gospodarcze branży turystycznej:

 

 • do 10 miejsc noclegowych/ gastronomicznych - 50 zł.

 • do 30 miejsc noclegowych/ gastronomicznych - 200 zł.

 • do 50 miejsc noclegowych/ gastronomicznych - 300 zł.

 • do 100 miejsc noclegowych/ gastronomicznych - 500 zł.

 • do 150 miejsc noclegowych/ gastronomicznych - 700 zł.

 • do 250 miejsc noclegowych/gastronomicznych – 1000 zł.

 • powyżej 250 miejsc noclegowych/gastronomicznych – 1500 zł.

 • campingi – 300 zł.

 

 1. Podmioty gospodarcze (inne)- nie mniej niż 300 zł.

 2. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej– 50 zł.

 3. Instytucje kultury – nie mniej niż 200 zł.

 

§ 3

Składkę członkowską należy uiścić jednorazowo w terminie do końca lutego każdego roku.

 

§ 4

Traci moc Uchwała nr 5/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia składek członkowskich.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.