Aktualności


HomeAktualności

PRACA DLA RATOWNIKÓW WODNYCH

20 lutego 2019

 

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór na stanowisko ratownika wodnego na kąpieliskach nadmorskich w Darłowie.  

Praca na umowę zlecenie w okresie od 22 czerwca do 08 września 2019 r.

Kandydaci powinni spełniać kryteria określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482).

Zapewniamy:
- zakwaterowanie dla osób spoza gminy i miasta Darłowo,
- codziennie ciepły posiłek,
- wynagrodzenie:
• ratownik bez stażu lub jeden sezon na plaży – 2.800,00 zł netto
• ratownik co najmniej 2 sezony na plaży – 3.100,00 zł netto
• ratownik co najmniej 3 sezony na plaży – 3.700,00 zł netto

Wymagane dokumenty:

 

Dodatkowym atutem kandydatów będzie doświadczenie w wykonywaniu i pełnieniu obowiązków ratownika wodnego na kąpieliskach nadmorskich.

Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Darłowie, Plac Tadeusza Kościuszki (pokój numer 1) lub drogą elektroniczną na adres: w.smigielski@darlowo.pl oraz gkm@darlowo.pl do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby deklarujące chęć zatrudnienia na cały sezon.