Rada Programowa


HomeCzłonkostwoNależę do organizacjiRada Programowa

Przewodniczący Rady Programowej

Wojciech Wiśniowski

Członkowie Rady Programowej

Krzysztof Frankenstein

Radosław Głażewski

Arkadiusz Klimowicz

Iwona Ukleja