Kto może przyjmować płatności bonem?


Home Bon TurystycznyKto może przyjmować płatności bonem?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą turystycznym lub organizacją pożytku publicznego i legalnie prowadzisz działalność polegającą na świadczeniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych, możesz się znaleźć na naszej liście podmiotów i przyjmować płatności bonem turystycznym. Pamiętaj – jeśli podczas rejestracji podasz nieprawdziwe dane, podlegasz odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


,,Usługa hotelarska to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568)''.


,,Impreza turystyczna oznacza połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające określone ustawą warunki (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 548 oraz z 2020 r. poz. 568)''.

 

Zwroty uzyskane z tytułu niewykorzystanych bonów, o których mowa w art. 7 ustawy, będą dokonywane na wyodrębniony rachunek Polskiej Organizacji Turystycznej prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego, o nr 74 1130 1017 0020 1417 3620 0010. Na ten rachunek należy zwrócić środki niezwłocznie po otrzymaniu przelewu z ZUS, wpisując w tytule przelewu numer bonu z jakiego zostały pobrane.

 

Więcej na: https://bonturystyczny.polska.travel/strefa-przedsiebiorcy