Fontanna Pomnik Rybaka


HomeDla TurystyMusisz tam byćFontanna Pomnik Rybaka

Fontanna – Pomnik Rybaka

Znajduje się na darłowskim rynku od 1919 roku. Wykonana została przez sławieńskiego rzeźbiarza Wilhelma Grossa jako pomnik ku czci ludzi morza. Fundatorem fontanny był najbogatszy darłowski armator – z rodziny Hemptenmacherów, który swoimi statkami rozsławiał nazwę miasta Darłowo na wszystkich kontynentach. Jego dom usytuowany jest na skrzyżowaniu ulicy Powstańców Warszawskich z ul. Rynkową. Na cokole fontanny z trawertynu na cztery strony świata wmurowano cztery spiżowe tablice. Informują one w skrócie o założeniu miasta i o jego znaczeniu.


Relief od strony Ratusza pokazuje rycerza z mieczem u boku, przedstawiciela nadającego osadzie prawa miejskie. Wskazuje on rolnikom jaki teren obejmie miasto, a siedzący skryba opisuje to historyczne wydarzenie. Są tu też pierwsi budowniczy miasta, którzy kopią fosę i usypują wały miejskie. W dali widać morze.


Relief od północy pokazuje szkutników budujących żaglowy, dwumasztowy statek handlowy w darłowskiej stoczni. W dali widać mieszczańskie kamieniczki. Darłowo słynęło z budowy solidnych statków już od XIV wieku, które umożliwiały handel morski i wyprawy do Skanni po solone ryby.


Relief umieszczony na wschodniej stronie przedstawia holka, który wywodzi się z dużej hanzeatyckiej kogi. Ten trójmasztowy holk miał poszycie karawelowe, dwa żagle rejowe i jeden łaciński. Miał także powiększony kasztel na dziobie i rufie. Był często używany w Europie Północnej.


Od południa relief przedstawia pastwiska miejskie. Widać tam pasterza owiec i pastereczkę gęsi robiącą na drutach. W dali twórca zaznaczył sylwetkę kościoła Mariackiego. Za niewielką miesięczną opłatą można było przekazywać do wypasu pasterzom miejskim swoje bydło, trzodę czy gęsi. Gęsie mięso, a szczególnie wątróbki były najlepszym produktem eksportowym dawnego Darłowa.Tekst: www.ipomorze.pl

Zdjęcia: Darlot.pl