Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie


HomeDla TurystyMusisz tam byćZamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

Wprawdzie nie odnaleziono dotychczas dokumentów bezpośrednio odnoszących się do budowy zamku w Darłowie, ale wyniki badań archeologicznych i architektonicznych oraz przesłanki historyczne umożliwiają datowanie powstania zamku na II połowę XIV wieku. Był to okres panowania księcia Bogusława V i Elżbiety, córki Kazimierza Wielkiego. Książę w roku 1352 zakupił od bogatej mieszczki darłowskiej - Elżbiety von Behr - wyspę wraz z młynem, z myślą o budowie na niej warowni.

Lata 1352-1372, to czas szybko postępujących prac budowlanych.


W ciągu tego dwudziestolecia wyrósł na wyspie zamek, który w swym głównym zarysie przetrwał do dnia dzisiejszego. Dzieło Bogusława V było obiektem tak reprezentacyjnym, że już w roku 1372 odbył się w jego murach zjazd książąt pomorskich - braci i kuzynów Bogusława.


Pierwotny zamek gotycki, usytuowany w południowej części miasta, założono na planie zbliżonym do kwadratu o wymiarach 32 x 34 metry. Dziedziniec otoczony był murem obronnym o wysokości około 14 metrów zwieńczonym blankami. Wjazd do zamku od strony miejskiej prowadził przez most na kanale młyńskim i podzamcze do bramy w murze obronnym skrzydła północnego. Nad bramą nadbudowano strzelnicę i ganek dla straży zamkowej. Zabudowania zamkowe usytuowane były wzdłuż wschodniej i południowej linii muru obronnego. Po wschodniej stronie bramy północnej wybudowano trzypiętrowy budynek mieszkalny dla załogi, połączony w parterze z dużą, czteroprzęsłową salą, przykrytą sklepieniem gwiaździstym, która pełniła rolę sali rycerskiej. W narożniku południowo-wschodnim posadowiono dwupiętrowy budynek mieszkalny - zwany w źródłach „łącznikiem" (Zwischenbau) - prawdopodobnie przeznaczony dla zarządcy książęcego. Wysunięta w kierunku południowym trzypiętrowa wieża (o wysokości 23 metrów) z przejazdem bramnym na folwark, gospodarcze podzamcze i zastawki do łowienia łososi pełniła funkcje obronne. Miała ona chronić zamek, miasto i port przed niespodziewanym atakiem od południa.


Pierwszym władcą, który unowocześnił system obronny i rozbudował zamek, był książę Eryk I Pomorski. Działo się to w latach 1449-59, gdy po utracie tronów Skandynawii stary i zgorzkniały, lecz nie mniej wojowniczy, powrócił na swoje dziedzictwo.


Książę Eryk I Pomorski (1382-1459) - król Danii, Szwecji i Norwegii zjednoczonych Unią Kalmarską. Eryk wywodzący się z pomorskiej, książęcej dynastii Gryfitów urodził się na darłowskim zamku, gdzie spędził również ostatnie dziesięć lat swojego życia. Król Trzech Królestw zwany był także ostatnim Wikingiem Bałtyku z racji korsarskiej profesji, którą uprawiał po tym, jak został zdetronizowany z tronów Skandynawii.

 

Muzeum Zamek Książąt Pomorskich
ul. Zamkowa 4
tel. 94 314 23 51

e-mail: biuro@zamekdarlowo.pl

www.muzeumdarlowo.pl

 

 

Tekst: Muzeum Zamek Książąt Pomorskich, Miasto Darłowo

Zdjęcia: Darlot.pl