Kościół pw. Podwyższenie Krzyża Świętego w Słowinie


HomeDla TurystyMusisz tam byćKOŚCIOŁYKościół pw. Podwyższenie Krzyża Świętego w Słowinie

Kościół pw. Podwyższenie Krzyża Świętego w Słowinie

Obiekt wzniesiony na przełomie lat 70/80-tych XIX w., przebudowany po pożarze w 1886/87 r., zaprojektowany na 450 miejsc siedzących z małym chórem organowym oraz wieżą o wysokość 42 m. W 1947 r. kościół został poświęcony jako świątynia rzymsko-katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świetego. Jest to kościół orientowany, murowany, salowy, nakryty dachem dwuspadowym, z pięcioboczną absydą i kwadratową wieżą. Elewacje o symetrycznej kompozycji i historyzującym wystroju architektonicznym, akcentowane fryzami arkadowymi, lizenami i sterczynkami. Okna wypełnione maswerkami, z pełnołukowymi nadprożami i witrażami. Drzwi ramowo-płycinowe, z przeszkleniem witrażowym, ozdobnymi zawiasami i klamki z szyldzikami.

Wnętrze jednonawowe, nakryte dwuspadowym stropem belkowym nagim, z półkolistym łukiem tęczowym od strony prezbiterium, opięte od zachodu drewnianą emporą organową, wspartą na czterech słupach.Kościół posiada zabytkowy wystrój: ławki z dekoracyjnymi policzkami i płycinowymi przedpiersiami, neogotycka, cementowa chrzcielnica, z cynową misą i inskrypcją, dwunastoramienny, mosiężny świecznik korpusowy, krucyfiks w kruchcie (kon. XIX w.) o trójlistnie zamkniętych ramionach.

Na terenia kościoła znajdują się elementy dawnego cmentarza (Pomnik Ofiar I Wojny Światowej autorstwa Wilhelma Grossa, Kapliczka postawiona na cokole Pomnika Ofiar I Wojny Światowej, Pomnik Klęczącego Żołnierza z I Wojny Światowej).Tekst: http://www.ipomorze.pl