Megality w Borkowie


HomeDla TurystyMusisz tam byćMegality w Borkowie

Grobowce megalityczne w Borkowie

Dzięki badaniom archeologicznym, prowadzonym w latach 30 XX wieku, udało się ustalić, że potężny dolmen powstał prawdopodobnie ok. trzech tysięcy lat p.n.e. Komora grobowa składa się z dwunastu olbrzymich głazów narzutowych, przykrytych czterema głazami stanowiącymi strop. Niewykluczone, że grobowiec zbudowano dla wyjątkowego zmarłego – wodza, dostojnika czy kapłana. Mogło być to także miejsce kultu. Prochy zmarłych składano w dolmenie wielokrotnie, uprzątając poprzednie pochówki spod ściany komory. W Borkowie warto zobaczyć również dwa grobowce bezkomorowe, które są inną formą grobów megalitycznych – zbiorowymi mogiłami ludności okresu pucharów lejkowych.


Dowiedz się więcej: www.borkowo.info.pl

 

Tekst: Darlot.pl

Zdjęcia: Darlot.pl