Gmina Darłowo


HomeDla TurystyMiasta i gminyGmina Darłowo

Jezioro Kopań

Gmina Darłowo

Położenie

Gmina Darłowo jest gminą nadmorską położoną w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Zajmuje część terenu zwanego Równiną Sławieńską przeciętą dolinami rzeki Wieprzy i Grabowej. Krajobraz obszaru ukształtowany został w okresie lodowcowym i polodowcowym, w którym uformowały się charakterystyczne cechy terenu: wody stojące, biegi rzek i rzeźba terenu. Powierzchnia Równiny Sławieńskiej jest płaska, jedynie w północnej części występuje wyraźne pasmo moreny czołowej z „Barzowicką Górą” o wysokości 72 m n.p.m. Morena ta wygradza niecki przybrzeżnych jezior oddzielonych od morza mierzejami, będących niegdyś zatokami: jeziora Kopań i Bukowo.

 

Walory przyrodnicze

Na terenie gminy występuje niewielka ilość lasów. Wzdłuż wybrzeża są to przeważnie lasy sosnowe. W południowej części gminy znajdują się większe skupiska lasów z przewagą buków i dębów. W okolicach miejscowości Słowino znajduje się rezerwat „Słowińskie Błota”. Jest to najlepiej w Polsce zachowane torfowisko wysokie typu bałtyckiego z bardzo dużą ilością różnorodnych gatunków fauny i flory. Na uwagę zasługuje także zespół leśny na wschód od Bukowa Morskiego oraz lasy rozciągające się na południe i wschód od Damasłowic. Na terenie gminy przeważają równiny otwarte z perspektywami widokowymi na wkomponowane w krajobraz wsie. Obecnie w krajobrazie gminy górują elektrownie wiatrowe. Ziemia darłowska oferuje bogate zasoby akwenów wodnych. Jednym z nich jest znajdujące się na obszarze Wybrzeża Słowińskiego jezioro Kopań polecane wędkarzom, stanowiące ostoję dla wielu gatunków ptaków. Drugim jeziorem, znacznie większym, jest Bukowo objęte obszarem Natura 2000 z wieloma gatunkami ryb, m.in. węgorz, ukleja, płoć, szczupak, sandacz, pstrąg.

 

Zarys historyczny

Tereny dzisiejszej gminy Darłowo na przełomie XII i XIII w. należały do Pomorza Sławieńsko-Słupskiego. Za panowania Świętopełka ziemie w zachodniej części zostały nadane zakonowi cystersów. Sprowadzenie z Meklemburgii cystersi zasiedlili Bukowo, Bobolin, Wiekowo, Jeżyce. W tym samym czasie wschodnia część obszaru dzisiejszej gminy stanowiła własność książęcą. Obszary te stanowiły „państwo” Święców. Po jego likwidacji ziemia darłowska przeszła pod władanie Gryfitów. Na przełomie XV i XVI w. powstały domeny, a jedną z największych na Pomorzu była Domena Darłowska, której wartość wzrastała wraz z przyłączaniem kolejnych wsi po zakonie kartuzów darłowskich. Była to domena typowo rolnicza. Na przełomie XVI/XVII w. posiadała 8 folwarków. W XVIII w. za panowania królów pruskich usiłowano podnieść kulturę rolną, a poprzez meliorację uzyskać nowe tereny pod zasiewy. Po wzmożonej akcji kolonizacyjnej, podczas której sprowadzano osadników z krajów niemieckich przeprowadzono akcję uwłaszczeniową i zniesiono poddaństwo osobiste. Modernizowano szlaki komunikacyjne, budowano drogi, linie kolejowe

 

Co warto zobaczyć?

 • Kościół z XIII/XIV w. jako pozostałość po klasztorze cystersów wraz z otoczeniem i parkiem dworskim

 • Kościoły gotyckie- Barzowice, Cisowo, Dobiesław, Krupy, Stary Jarosław, Kowalewice, Słowino

 • Chata rybacka w Dąbkach

 • Rezerwat „Słowińskie Błota”, Obszar Chronionego Krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”, głaz narzutowy różowy granit w zachodniej części J. Kopań (obwód 6 m, 1,2 m nad wodą)

 • Kolekcje antyków-Stary Jarosław, Tadeusz Konieczny

 • Regionalna Izba Tradycji –Dąbki, Jan Górski

 • Lapidarium w Słowinie

 • Budownictwo zagrodowe XVII-XIX w.

 • Spływy kajakowe Grabową i Bagienicą

 • Rejsy statkiem „Milka” po jeziorze Bukowo

 • Polecamy skorzystanie z czerwonego szlaku turystycznego „Nadmorski”-wzdłuż wybrzeża oraz szlaku niebieskiego Darłowo-Sławno.

 • Oferujemy szeroką bazę noclegową.

 

Imprezy cykliczne

 • Święto Chleba – Wiekowice

 • Budzenie Jeży... – Jeżyce / Jeżyczki

 • Imieniny Dobiesława – Dobiesław

 • Puchar Polski w warcabach 100-polowych

 • Biesiada Parkowa – Palczewice

 • Festyn Cysterski – Bukowo Morskie

 • 72 m n.p.m. – festyn w Barzowicach

 • Urodziny Chaty – Słowino

 • Natura i Zdrowie – Wicie

 • Zakończenie wakacji – Jeżyce

 • Dożynki

 

Tekst: Gmina Darłowo

Zdjecia: Gmina Darłowo

Kościół w Barzowicach Kościół w Dobiesławiu