W lesie


HomeDla TurystyInformatorW lesie

W lesie

Cisza, spokój, śpiew ptaków, dookoła kojąca zieleń – uroki spędzania wolnego czasu w lesie. Aby ten czas był spokojny zarówno dla spacerowiczów, jak i mieszkańców lasu, należy pamiętać o przestrzeganiu kilkunastu ważnych kwestii.

W lesie zakazuje się:

 • Poruszania pojazdami silnikowymi po drogach nieprzystosowanych do tego. Leśne drogi służą do sprawnego wykonywania swojej pracy leśnikom, do wywozu drewna oraz dojazdu wozów strażackich w sytuacji pożaru.

 • Niszczenia obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic. Ustawiono je dla twojego bezpieczeństwa i wygody.

 • Niszczenia i uszkadzania roślin, grzybów oraz grzybni. Większość z nich podlega prawnej ochronie, a część stanowi pokarm dla zwierząt leśnych.

 • Rozgarniania i zbierania ściółki.

 • Wyrzucania śmieci, które rozkładają się przez setki lat. Zagrażają również zwierzętom, które często mylą je z pokarmem.

 • Palenie ognisk w miejscach nieprzystosowanych do tego. Ognisko rozpalaj w miejscach wyznaczonych przez nadleśnictwo.

 • Puszczania psa ze smyczy. Zazwyczaj spokojny pupil może stać się dużym zagrożeniem dla zwierząt żyjących w lesie.

 • Biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego.

 • Niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, nor i mrowisk.

 • Hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

 • Wchodzenia w miejsca niedozwolone, objęte szczególną ochroną, ze względu na ich ekosystem lub zastosowanie: rezerwaty przyrody, uprawy leśne, źródliska rzek, ostoje zwierzyny, obszary zagrożone erozją, drzewostany doświadczalne i nasienne.