Kościół pw. MB Królowej Polski w Tychowie


HomeDla TurystyMusisz tam byćKOŚCIOŁYKościół pw. MB Królowej Polski w Tychowie

Kościół pw. MB Królowej Polski w Tychowie

Gotycki kościół filialny, kamienno-ceglany, posadowiony w obrębie pierwotnego nawsia (placu położonego w centrum dawnej wsi) na nieznacznym wyniesieniu terenu. Według niektórych źródeł wzniesiony z kamienia w latach 1282-1284 przez joannitów, następnie znacznie przebudowany. Według innych źródeł obiekt datowany jest na XIV w., przebudowany w 2 poł. XIX w.

 

 

Tekst: „Słownik historyczny wsi powiatu sławieńskiego” Jan Sroka, Sławno 2014