Kościół św. Piotra i Pawła w Sławsku


HomeDla TurystyMusisz tam byćKOŚCIOŁYKościół św. Piotra i Pawła w Sławsku

Kościół św. Piotr i Pawła w Sławsku

Kościół powstał najprawdopodobniej w XV stuleciu i w prawie nienaruszonej formie przetrwał do dziś. Zmieniono ją nieznacznie w XIX stuleciu, kiedy to w czasie remontu powiększono okna, dobudowano w stylu neogotyckim zakrystię oraz odnowiono część wieży. Kościół góruje nad wsią posadowiony na szerokim brzegu doliny Wieprzy. Jest kościołem halowym z wyodrębnionymi trzema nawami (kościół halowy, to kościół wielonawowy o nawach równej wysokości. Był to charakterystyczny typ kościołów w architekturze Europy Środkowej w okresie późnego gotyku).

Zewnętrzna forma kościoła – dość surowa jak na gotyk – nie zapowiada bogactwa jego wnętrza. To, co decyduje o charakterze świątyni w Sławsku, to właśnie wystrój jego wnętrza. W kruchcie kościoła znajduje się kamienna chrzcielnica wykuta z jednego głazu narzutowego. Powstała, jak cała świątynia, w XV wieku. Ma kształt kielicha na nóżce. Po wejściu do kościoła zwraca uwagę sklepienie. W nawie głównej sklepienie jest gwiaździste, a w nawach bocznych sklepienia z żebrami jarzmowymi. Pola między żebrami są otynkowane i wypełnione gotyckimi malowidłami. Malowidła odkryto w czasie remontu kościoła w 1966 roku i odrestaurowano. Wykonano je w pierwszym i drugim przęśle od wschodu farbą czarną z niewielkim udziałem elementów zielonych, natomiast w pozostałej części kościoła malowidła są wykonane czerwoną farbą z elementami czarnymi i zielonymi. Dominującym elementem zdobniczym są pięcioramienne gwiazdki. Wzdłuż niektórych żeber występują też wici roślinne. Ponadto pojawiają się trójlistne koniczyny, krzyże, koła. Kilkanaście lat później, w czasie remontu kościoła w 1992 roku, odkryto kolejne elementy gotyckiego wystroju wnętrza. Była to gotycka ceglana posadzka. Zachowała się w różnych miejscach kościoła. Jej największy fragment odsłonięty został w nawie południowej. Podsadzka zbudowana była z różnych elementów ceglanych. W nawie głównej ułożona była z kwadratowych ceglanych płytek, a w nawie południowej z naprzemiennie ułożonych strzałek lub z gruzu ceglanego (strzałki, kwadratowe płytki).Tekst: Darlot.pl

Zdjęcia: Darlot.pl