Kościół pw. Zwiastowania NMP w Łącku


HomeDla TurystyMusisz tam byćKOŚCIOŁYKościół pw. Zwiastowania NMP w Łącku

Kościół pw. Zwiastowania NMP w Łącku

Świątynia wybudowana pod koniec XV wieku na niewielkim wzniesieniu w centrum wsi. Murowana z czerwonej cegły i kamienia polnego, trójnawowa świątynia. Nawa środkowa zamknięta wielobocznym prezbiterium. Przy południowej części nawy przebudowana została zakrystia. W kościele znajdują się chrzcielnica kamienna z XVI wieku, renesansowy ołtarz z początku XVII wieku i zachowane w nim trzy obrazy: „Ostatnia wieczerza”, „Zwiastowanie” i „Ukrzyżowanie”, ambona z połowy XIX wieku, renesansowy krucyfiks, rzeźby: św. Mateusza i Marka, Chrystusa Salvador Mundi z XVIII wieku, chór muzyczny z XVII wieku. Z cmentarza przykościelnego zachowały się kamienne ogrodzenie, gotycka ceglana brama oraz szpaler pomnikowych lip.Tekst: Darlot.pl

Zdjęcia:Gmina Postomino