Kościół pw. św. Antoniego z Padwy w Sławnie


HomeDla TurystyMusisz tam byćKOŚCIOŁYKościół pw. św. Antoniego z Padwy w Sławnie

Kościół pw. św. Antoniego z Padwy w Sławnie

Wzrastająca w końcu XIX i na początku XX wieku liczba katolików w mieście (w 1900 roku było 74 katolików, wobec 5.228 niekatolików) spowodowała , iż z inicjatywy pierwszego proboszcza kuracji katolickiej ks. Franciszka Nieringa zbudowano w połowie lat 20-tych katolicki Kościół p.w. św. Antoniego z Padwy (ks. Niering przyjechał do Sławna w kwietniu 1923 roku i przebywał tu do czerwca 1946 r.) Konsekracja kościoła odbyła się 28 maja 1928 roku, dokonał jej ks. biskup dr Deitmer, sufragan z Berlina. Projekt kościoła i plebanii jest dziełem sławieńskiego architekta Diedricha Suhra. Kościół w stylu neogotyckim nawiązuje do wiejskich markijskich kościołów jeszcze sprzed reformacji. Murowany jest z cegły klinkierowej, halowy z wyodrębnionym prezbiterium zakończonym trójbocznie. Wieża od frontu prostokątna, wyrastająca z nawy, z profilowanym portalem z figurą św. Antoniego, zwieńczona dachem dwuspadowym. Portal jest dziełem Friedricha Theilmanna. Zabytkowy wystrój stanowi renesansowy ołtarz wykonany przez rzeźbiarza Józefa Schnitzera. Otwarty tryptyk przedstawia pięć scen z życia Matki Bożej – lewe skrzydło przedstawia scenę Zwiastowania i Nawiedzenie św. Elżbiety, cześć środkowa to Pieta. Po bokach Matki Bożej stroją dwaj święci – Marcin (z lewej) i Maurycy (z prawej), prawe skrzydło przedstawia dwie sceny Bożonarodzeniowe: Narodzenie Pana Jezusa i niżej Pokłon Trzech Króli. Zamknięty ołtarz ukazuje cztery sceny figuralne - rzeźby świętych z czasów wczesnochrześcijańskich (od lewej): Jana Chrzciciela, Wawrzyńca, Katarzyny i Doroty. W ośmiu oknach znajdują się witraże przedstawiające świętych – po stronie południowej: Barbara, Piotr Kanizjusz, Elżbieta Turyńska i Otton z Bambergu, a po stronie północnej: Franciszek, Jadwiga, Jan od Boga i Teresa od Dzieciątka Jezus. Pierwsza grupa świętych nawiązuje do chrystianizacji Pomorza. Na łuku oddzielającym absydę od nawy wznosi się krzyż oparty na poziomej belce. Obok krzyża z Chrystusem umieszczono dwie rzeźby: Matki Bożej i św. Jana. Na ścianach bocznych umieszczono 14 reliefów, które przedstawiają stacje drogi krzyżowej.Tekst: Miasto Sławno

Zdjęcia: Miasto Sławno